Điều khoản sử dụng

Trang chủ » Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ những quy định bên dưới trước khi sử dụng Website này. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi, xin vui lòng không truy cập vào trang web. Quý khách nên truy cập vào trang này thường xuyên để biết điều khoản sử dụng đang có hiệu lực mà theo đó quý khách phải tuân thủ.

Nội dung trang web:

Tất cả những thông tin được cung cấp trên website này đều sẽ được thay đổi, cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo trước.
Stellar không cam đoan hoặc đảm bảo về tính chính xác, hoàn thiện hay độ tin cậy của bất kỳ nội dung, chức năng của trang web hoặc việc truyền tải thông tin từ trang web này đến với quý khách.
Nếu quý khách muốn có thêm thông tin liên quan tới nội dung của trang web, hoặc muốn xin phép sử dụng, sao chép hay tái bản nội dung trang web, vui lòng liên hệ qua số điện thoại (+24).2265.6262 để trao đổi với bộ phận hành chính của công ty.
Tất cả nhãn dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng trên trang web đều là tài sản thuộc sở hữu của Stellar và việc sử dụng bất kỳ những hạng mục này mà không có sự cho phép bằng văn bản của Stellar là không được phép.
Tất cả nội dung/ tư liệu trên trang web này đều được sở hữu, giám sát, điều hành hoặc cấp phép bởi Stellar.

Sử dụng trang web:

Tất cả nội dung trang web chỉ mang tính chất thông báo mà không phải là hình thức chào mua hoặc bán sản phẩm hay dịch vụ của Stellar.
Thông tin trên trang web không được dùng hoặc coi như nguồn tư liệu thay thế cho các nghiên cứu độc lập hoặc tư vấn mà quý khách có thể nhận được khi tham vấn trực tiếp với đại diện của Stellar.
Sản phẩm và dịch vụ của Stellar chỉ được cung cấp tại những nơi được cấp phép kinh doanh. Tất cả sản phẩm và dịch vụ của Stellar phải tuân theo điều kiện và điều khoản của hợp đồng đang có hiệu lực.
Quý khách chấp thuận rằng việc sử dụng trang web bao gồm cả việc chịu rủi ro mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Stellar, giám đốc, nhân viên hoặc bất kỳ người nào tham gia tạo lập trang web và nội dung của nó không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ ai về những tác hại, mất mát hay hư hỏng có thể gây ra do việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn những tổn hại trực tiếp, gián tiếp, đặc thù, từ bên thứ ba, nghiêm trọng hoặc liên tiếp. Vì những lý do trên, Stellar sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự quan ngại nào của quý khách đối với bất kỳ nội dung nào của trang web.

Bảo mật:

Mạng internet không phải là một kênh thông tin an toàn nơi thông tin cá nhân được bảo mật, vì vậy việc an toàn và bảo mật tuyệt đối trên mạng internet là không thể thực hiện được tại thời điểm này. Stellar sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ nguy hại nào mà quý khách hay những người khác có thể gặp khi phát sinh các vi phạm an toàn và bảo mật.